Houston Palestinian Festival

8th Annual Houston Palestinian Festival

7th Annual Houston Palestinian Festival

6th Annual Houston Palestinian Festival

5th Annual Houston Palestinian Festival

5th Annual Houston Palestinian Festival

4th Annual Houston Palestinian Festival

4th Annual Houston Palestinian Festival

3rd Annual Houston Palestinian Festival

3rd Annual Houston Palestinian Festival

2nd Annual Houston Palestinian Festival

2nd Annual Houston Palestinian Festival

FESTIVAL GROUNDS

 

 

Jones Plaza

600 Louisiana St

Houston, Texas 77002